วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ได้จัดโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้วิทยาศาสตร์ไปในการเรียนรู้