กีฬาและนันทนาการ

กีฬาและนันทนาการ

ทีมฟุตซอลชาย 12 ปี และ 16 ปี ชาย

นักเรียนโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "โครงการกีฬารวมใจเขต 3 " ที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี