นักเรียน

นักเรียน

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันไหว้ครู นับเป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือ..........

วันสุนทรภู่ "โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์"

กิจกรรมการแสดงของระดับอนุบาล ประถม และมัธยม กิจกรรมการประกวดการแต่งกายในเรื่องพระอภัยมณี การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ ระบายสี/แต่งกลอน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 ก.ค.2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา