น้องอนุบาล

น้องอนุบาล

วันสุนทรภู่ "โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์"

กิจกรรมการแสดงของระดับอนุบาล ประถม และมัธยม กิจกรรมการประกวดการแต่งกายในเรื่องพระอภัยมณี การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพ ระบายสี/แต่งกลอน