กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

การทดลองของชั้น ม.1
การแสดงของชั้น ป.6 ความหนาแน่นของสาร
พี่ ๆ มัธยม ตั้งใจทดลองให้น้องๆ ได้ดู
น้องประถมศึกษาปีที่ 1 ก็ทดลองเช่นกัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ไข่ลอยน้ำของชั้น ป.3
การเกิดเสียงของ นักเรียนชั้น ป.4
เครื่องกรองน้ำ ชั้น ป.6

"ภูเขาไฟจำลอง" พี่ ม.2

***ดูภาพกิจกรรม***