กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่
"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
 และกิจกรรมวันแม่ เน้นกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ เพื่อสื่อความรักของคุณแม่อย่างอบอุ่นทั้งนี้ คณะครู บุคลากรนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยตัวแทนของเด็กนักเรียนได้กล่าวคำถวายพระพร ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนเด็กนักเรียน


ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี
ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์จะเน้นเป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งปีนี้ก็ได้จัดให้เด็กนักเรียนแต่ละห้องจัดการแสดงเพื่อเทิดพระคุณของแม่ ผ่านการแสดงประกอบเพลง เช่น 
การแสดงประกอบเพลงอิ่มอุ่น

รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นอีกด้วย
อีกทั้งกิจกรรมออมได้ง่ายนิดเดียวของธนาคารกรุงเทพ

และโครงการอื่น ๆ ที่นักเรียนจะทำกันในตลอดทั้งปีการศึกษา 2562 นี้

โดยการแสดงต่างๆ ได้สะท้อนความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ผ่านบทเพลงและการแสดงออกทำให้คุณแม่หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมต่างก็มีความรู้สึกร่วมกับเด็กเด็กปลื้มปริ่มในสิ่งที่ลูกๆ ได้แสดงออกมา
 ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม